Hoofdmenu

Nieuwsbrieven

Gaasperplaspark

Agenda

Geen evenementen

Agenda archief

Geen evenementen

NNN visie
1. Hoe draagt ZO zorg voor het daadwerkelijk in de praktijk ondersteunen van de visie dat de natuur voorrang heeft in NNN gebieden? En op welke wijze doet ze dat in het Gaasperplas gebied, geheel gelegen in de NNN.

2. Hoe draagt ZO deze visie, dat natuur voorrang heeft in NNN gebied Gaasperplas, uit naar centrale stad, recreatieschap en andere bestuurlijke gremia?

3. Hoe is en wordt deze visie geborgd in het (evenementen) beleid en beleidsontwikkeling m.b.t. dit gebied?

4. Hoe wordt deze borging in het beleid gehandhaafd?

5. Met 'welke oren en ogen' wordt naar deze visie en dit gebied gekeken?

6a. Hoe komt het dat bijna alle 'ontwikkelingen' rond de Gaasperplas (Ballorig, Zomerrestaurant, evenementenbeleid) in strijd zijn met het bestemmingsplan en veel weerstand oproepen? Waarom wordt het bestemmingsplan niet stringenter gehandhaafd en worden steeds de grenzen gezocht en vaak overschreden?

(Evenementen) beleid

6b. Hoe komt het dat in het voortraject van het opstellen van de evenementenbeleidsnota, altijd aangekondigd om meer grip te krijgen op de chaos rond het Kwakoe festival, maar met zeer vergaande impact op het woon en leefklimaat van de bewoners in de zeer verre omtrek en de gebruikers van het gebied rond de Gaasperplas, geen uitwisselingsbijeenkomsten met bewoners/gebruikers rond de Gaasperplas zijn belegd, waarin bewoners op de hoogte werden gesteld van deze ingrijpende beleidsvoornemens en de bestuurders in de gelegenheid zouden zijn de ideeën van de bewoners te leren kennen en het draagvlak voor dergelijk beleid te kunnen in schatten? En indien dat gering zou zijn welke beleidswijzigingen dat zouden kunnen vergroten.

7. Hoe komt het dat bij het opstellen van de locatieprofielen Gaasperplas gebied volstrekt onhelder is hoe, door wie en welke afwegingen gemaakt zijn?

8. Hoe verhoudt de ambitie van ZO om 'capital of entertainment' te willen worden zich met de visie dat natuur voorrang heeft in NNN gebieden?

9. Hoe komt het dat op b.v. gebiedsontwikkelingsbijeenkomsten nooit aangegeven wordt welke visies leidend zijn voor het NNN Gaasperplas gebied? Dat het geen gebied is waar alles kan?

10. En als er dan een brainstormachtige sessie gehouden wordt met een groep bewoners, gebruikers, organisaties, stakeholders en het duidelijk is dat het geen goed idee is om een fietspad Rondje Gaasperplas langs de oevers aan te leggen, omdat er al een voetpad ligt, omdat je al een rondje kunt fietsen met veel afwisseling (park en plas), omdat de grasvelden langs de oever door een fietsrondje (ook scooters) een rustige, aantrekkelijke plek om te verblijven dan verstoord worden door verkeer, dan komt dat niet duidelijk in de rapportage en wordt vervolgens toch een fietsrondje Gaasperplas met uitzicht op de plas gepromoot. (Dat ligt er trouwens al rond de Ouderkerkerplas, voor de liefhebbers).

11. In de steeds drukker wordende stad is het belangrijk dat er relatief rustige, ruime, groene plekken zijn waar je de stad even kunt ontvluchten. Gaasperdam en Gaasperplas was het grootste aaneengesloten stilte gebied van Amsterdam. Laat geen exploitanten toe in dit gebied die vertier zoekers met 3 personen per vierkante meter en geluidsbelasting wil bedienen! Verspreiding van evenementen naar de randen van de stad, zal ook deze relatief stille gebieden vernietigen.
Hoe uniek is het dat de Gaasperplas met haar nog redelijk gave natuurlijke, groene oevers en het zeer vogelrijke, kronkelige paadjes rijke, voor rustig wandelen aantrekkelijke intieme Gaasperplaspark, en haar toegang naar het landelijk gebied en het Gein, (en verder naar de Vecht of Muiden, Naarden, Naardermeer, Gooi ene Vechtgebied, Nigtevecht, Abcoude, Waterland en plassengebied) de mogelijkheid heeft om met de metro er naar toe te komen voor een kort wandelrondje of een langere fietstocht.
(Ik kom nu al regelmatig fietstoeristen tegen die vanuit Utrecht op weg naar Haarlem zijn en hier bij de Gaasperplas de weg kwijt zijn geraakt bij Holendrecht!). De rust zoekers worden beloond.
Zorg dat er wat te ontdekken overblijft op eigen kracht.
Zorg dat er niet hele periodes zijn dat het park er platgetrapt bij ligt, afgeragd, met grote plekken verrot en verschroeid gras, met beschadigde bomen en planten, met grote plassen op de grasvelden, waarvan de bodem verstoord is door te zware belasting door grote evenementen.
Hier heeft de natuur geen voorrang meer.
Maak geen evenementen terrein, met gewapend gras, krachtstroom, waterleiding, met evenementenverkeerswegen etc. (vermomd als fietsrondje Gaasperplas) van deze unieke, rustige, groene oase, maar investeer in beheer en onderhoud van de beplanting van deze unieke plek, onderdeel en belangrijke schakel in NNN.

Vergunningen

12. Sinds 2012 willen wij toetsing door de rechter van de afwegingen die bij de vergunningverlening gemaakt worden t.a.v. de omgeving waar deze grote evenementen plaatsvinden. Dankzij de uitspraak van de Raad van State is nu een omgevingsvergunning noodzakelijk.
Hoe komt het dat ZO alles doet om toetsing van die omgevingsvergunning door een rechter te vertragen/verhinderen? Welk algemeen belang is zo groot dat het deze tegenwerking rechtvaardigt?

Ambities ZO

13. In de begroting 2017 staan de ambitie om: continueren van ontwikkelen en stimuleren van evenementen met economisch spin-off, een positief image en een stimulerende werking op de sociale cohesie.
Ontwikkelen van Hotspots in 2017 nog meer inzetten aantrekken en vasthouden van meer bezoekers en publiek. Daarnaast inzet gecontinueerd: talentontwikkeling, promotie van toonaangevende evenementen, cultuur educatie, talentontwikkeling, kunsthal met broedplaatsen, expositiezaal, pop up markt, creatieve ondernemers, accommodatie voor feesten en partijen en horeca in combinatie met economische trekker (bv. woning)
Bij toeristen beleid: ruimte voor hoogte attractie.

Welke rol wordt het Gaasperplas gebied bij deze ambities toegedacht, hoe, door wie en in overleg met wie wordt dat uitgewerkt?
Hoe krijgt de visie voorrang voor natuur in dit NNN gebied hierin een plaats? Hoe wordt de zorgplicht voor borgen van deze visie in de praktijk uitgevoerd?

Nieuwe evenementenbeleid gemeente Amsterdam

14. Hoe, wanneer en op welke manier worden bewoners betrokken bij het in overleg met bewoners opnieuw formuleren van locatieprofielen a.d.h. van deze nieuwe uitgangspunten?

15. Hoe verhoud dit nieuwe evenementenbeleid zich tot het evenementenbeleidskader van GGA voor het Gaasperplas gebied?

16. Welke invulling geeft ZO aan uitgangspunt Max. 3 grote geluidsbelastende evenementen per park? Alleen groot is nader gedefinieerd: > 2000 bezoekers.

17. Hoe wordt het huidige bestemmingsplan Gaasperdam betrokken bij het opstellen van nieuwe locatie profielen?

Het is weer zover.
De laatste dag om bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor Amsterdam Open Air in te sturen is donderdag 7 juli. Dat zou dan aangetekend moeten gebeuren om een bewijs te hebben dat het op 7 juli is verstuurd. Het is aan te raden om uw bezwaar eerder in te sturen om er zeker van te zijn dat uw bezwaar ontvankelijk is. Een voorbeeld van een bezwaar kan hier gedownload worden: voorbeeld-bezwaar-omgverg.docx

Wie een ander formaat wenst, stuur een mailtje naar  

Dag van het park
“Stadsgroen en parken zijn zélf een evenement”
citaat uit Groenmanifest van parkenoverleg Amsterdam

Zondag 29 mei 2016 van 11.00 – 13.00 uur
Rondje Gaasperplas
 

met koffie picknick en muziek door Baviaen van Schurhof in
Gaasperplaspark

Subcategorieën

Pagina 1 van 7

Please publish modules in offcanvas position.