Hoofdmenu

Nieuwsbrieven

Agenda

Geen evenementen

Agenda archief

Geen evenementen

Bestuur samenstelling januari 2009

 
 
Per 1 januari 2009 bestaat het bestuur uit
 
L. Hovens (voorzitter Cie. Nutstuinen)
 
R. Moens (coördinatie postbus BvN)
 
G. Mulders
 
H. Schouten, penningmeester
 
R. Siekerman (lid Redactie Verenigingsnieuws)
 
F. te Riet (voorzitter Cie. Huurdersbelangen, lid Redactie Verenigingsnieuws)
 
De functie van voorzitter is vacant.
 
De functie van secretaris is vacant.

 
Per 1 november 2008 bestond het bestuur uit:
  
J. Fransen, penningmeester
  
L. Hovens
  
xxxxx (naam verwijderd om privacy redenen)
R. Moens
 
G. Mulders
 
H. Schouten, penningmeester
 
R. Siekerman, voorzitter
 
F. te Riet
 
 
 
De functie van secretaris is vacant.
 
 
Rooster van aftreden van leden van het bestuur:

Huishoudelijk Reglement art 5.4
Zittingsduur bestuur:
Elk lid treedt maximaal drie jaar na zijn verkiezing af en is terstond herbenoembaar.
Ieder jaar maakt het bestuur een rooster van aftreden waarin aangegeven wordt welke bestuursleden aftreden. Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij benoemd werd, had moeten aftreden.
 
Statuten art 9.5:
Bestuursleden hebben zitting voor een periode van maximaal zes jaar.
 
Rooster van aftreden van leden van het bestuur

Naam
Datum van benoeming
Datum van reglementair aftreden
Datum tussentijds aftreden
Herkiesbaar
Definitief einde aaneengesloten bestuursperiode
J. Fransen
04-06-08
interimbestuurder
31-12-08
niet
31-12-2008
L. Hovens
04-06-08
interimbestuurder
04-09
niet
 
xxxxxxxxxxx
13-10-08
 april 2011
31-12-08
niet
31-12-2008
R. Moens
13-10-08
 april 2009
04-09
ja
01-10-2013
G. Mulders
13-10-08
 april 2010
04-10
ja
01-10-2013
H. Schouten
13-10-08
 april 2011
04-11
ja
01-10-2013
R. Siekerman
04-06-08
interimbestuurder
04-09
nnb
 
F. te Riet
04-06-08
interimbestuurder
04-09
nnb
 
M. Toorman
04-06-08
interimbestuurder
01-11-08
niet
01-11-2008


 

Vastgesteld tijdens bestuursvergadering 15 december 2008.
  

Please publish modules in offcanvas position.