Hoofdmenu

Nieuwsbrieven

Bestuur

Agenda

Geen evenementen

Agenda archief

Geen evenementen

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Nellestein [ALV] 

D.d. 14 december 2015.
Met kennisgeving afwezig:
Mevr. F. Gulik, Dhr. C. Lin, Dhr. M. Idzinga, Dhr. P. Bleeker, Mevr. M. Schaap en Mevr. M. Koedoot.
Agenda:
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring Verslag van vergadering 11-12-2014
 4. Goedkeuring Financieel verslag 2015 en verslag kascommissie
 5. Begroting 2016.
 6. Voorstellen nieuwe bestuurskandidaten en benoeming nieuwe bestuursleden
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
 

VERSLAG Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Nellestein (ALV) d.d. 11 december 2014

Met kennisgeving afwezig:  

Vasanti Geestman, Michel Idsinga, Mirjam Toorman, Tet Roetman, Anne Mieke Sprengers.
 

Voorzitter: Flora te Riet, Jan Brandenbarg

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling verslag ALV d.d. 17 juli 2014
 3. Vaststellen verslag kascommissie en jaarrekening 2013
 4. Aftreden BVN-bestuur
 5. Toekomst BVN
 6. Verkiezing nieuw bestuur
 7. Sluiting.

Subcategorieën

Het bestuur vergadert 1 keer per 3 a 4 weken.
Mocht u iets in willen brengen of willen voorleggen, kijk dan op de
contact pagina hoe u ons kunt bereiken.

Pagina 1 van 3

Please publish modules in offcanvas position.